งานสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มสธ. “ม่วนชื่น ประเพณี ปีใหม่เมือง” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ (11 เม.ย. 66)  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดงานประเพณีสงกรานต์ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประจำปี 2566 “ ม่วนชื่น ประเพณี ปีใหม่เมือง” ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคารวิชาการ 3 โดยในการจัดงานครั้งนี้  ศ.ดร.วิจิตร …

Read More

สำนักการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุบลราชธานี ได้ส่ง การแสดงชุด “ฟ้อนรำลายเกราะ” ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 โดยในปี 2566 มรภ.อุบลราชธานี เจ้าภาพ (ผู้จัดงานฯ) จัดพิธีเปิดยิ่งใหญ่ “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ผู้ร่วมงานกว่า​ 2,000 คน ได้สัมผัสความสุขและมีส่วนร่วมอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 …

Read More

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยศแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุบลราชธานี โดย รศ. ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง และ ผศ. ดร. ธนพรรณ ธานี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุบลราชธานี และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิด และเลี้ยงต้อนรับ …

Read More

ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุบลราชธานี จัดการแสดงศิลปวัฒธรรม ชุด “ฟ้อนรำลายเกราะ” เข้าร่วมแสดงในงานแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 (ภาคเช้า) …

Read More

โครงการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมร่วมออกบูธในงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดโครงการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมร่วมออกบูธในงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 ณ อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี …

Read More

มสธ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล

มสธ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 65 เวลา 13.09 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี …

Read More

งานประเพณีลอยกระทง ชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงที่ มสธ. ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “สืบสานตำนานแดนดินถิ่นใต้”

ชุมชนร่วมใจลอยกระทงที่ มสธ. ปีที่ 15 จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.พร้อมด้วย *เครือข่ายงานศิลปวัฒนธรรม วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์ …

Read More

ขอเชิญท่านร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ที่ มสธ. สนุก สุขใจ ปลอดภัยแน่นอน

ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง 📌 การจัดงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมของไทย รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณี “ลอยกระทง” ให้คงอยู่สืบไป

Read More

งานอุทยานดนตรี สุนทรียศิลป์ อาหารถิ่นเมืองนนท์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 44 ปี

        เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565  ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับงานกองกลาง จัดโครงการ อุทยานดนตรี สุนทรียศิลป์ อาหารถิ่นเมืองนนท์ ร่วมแสดงในสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 44 ปี โดยฝ่ายอุทยานการศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันสถาปนามหาวิทยาลัย จึงจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี ศิลปะและการสาธิตอาหารท้องถิ่นเมืองนนท์ขึ้น …

Read More

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ “รางวัลเพชรพระนคร” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

วันนี้เวลา 10.00 น. (27 กรกฎาคม 2565 )สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ “รางวัลเพชรพระนคร” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยรองศาตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล …

Read More