มสธ.เข้าร่วมและเสนอชื่อผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม

เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2565  ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เข้าร่วมและเสนอชื่อผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  นายนิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา บุคลากรของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวัฒนธรรมในสาขาคหกรรมศิลป์ ทั้งนี้ ฝ่ายอุทยานการศึกษา ได้จัดส่งประวัติและผลงานของ นายนิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา …

Read More

ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2565

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ฝ่ายอุทยานการศึกษา จัดโครงการทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม  เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2565  (15 พ.ค. 65)  โดย จัดกิจกรรมเพื่อร่วมสืบสาน​ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ​ ห้องโถงชั้น1 อาคารตรีศร​ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยมี​ …

Read More

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และธำรงรักษาสืบสอดประเพณีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตามกำลังศรัทธา โดยท่านสามารถโอนเงินร่วมทำบุญ เข้าบัญชีออมทรัพย์ …

Read More

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565

งานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565  “รดน้ำสงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย” วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. – 14.00 น. ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เวลา 10.00 …

Read More

กิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.  ร่วมสืบสาน​ รักษา​ ทำนุ​บำรุงพระพุทธศาสนา​ เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา​ ประจำปี​ 2565​  จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา​ ประจำปี​ 2565​ (16/02/65) ​ เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา​ และสืบสาน​ รักษาวัฒนธรรมอันงดงามของชาวไทย​ วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญต่อการสืบทอดพุทธศาสนาของชาวพุทธทั่วโลก โดยมีเหตุการณ์สำคัญในทางพุทธศาสนา …

Read More

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษา มสธ. ร่วมผนึกพลังกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งเสริม สืบสานรักษา สร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และการแสดง/สาธิตภูมิปัญญาของดีเมืองลำปาง เพื่อนำพาสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนของชุมชน ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ที่ มรภ.ลำปาง “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” “ถ้าความเจริญบนผืนแผ่นดินเป็นเหมือนร่างกาย ศิลปวัฒนธรรมก็คือจิตวิญญาณของแผ่นดิน สมควรอย่างยิ่งที่ต้องร่วมสืบสาน รักษา และทำนุบำรุงคงไว้คู่กับความเป็นชาติสืบไป” …

Read More

อย่าพลาด รับชมการแสดง “ฟ้อนวิถีคนเมือง” จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20🌟 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ⭕️ ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 ▶️ ติดตามข่าวสารของงานได้ที่ เพจ Facebook Fanpage : งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ …

Read More

โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา

ความเป็นมา งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเสน่ห์อยู่ภายในตัวเองที่จะดึงดูดให้ผู้คนได้สัมผัสทั้งด้าน นาฏศิลป์ คีตศิลป์และวิจิตรศิลป์ เดิมใช้ชื่อว่า “งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย” (ครั้งที่ 1 – 5) ซึ่งต่อมาเมื่อมีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ “งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ตั้งแต่ครั้งที่ 6 และเปลี่ยนเป็น “งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา”  จนถึงปัจจุบัน …

Read More

งานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทงวิถีใหม่”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมกับหน่วยงานและชุมชนจัดงานประเพณีลอยกระทงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริม สืบทอด ทำนุบำรุง เผยแพร่ และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในปี 2564  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564 ชุมชนร่วมใจ …

Read More