เชิญชมการแสดงชุด สะออนงามตา ลีลาสีสวาด ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปรับชมการแสดง  การแสดงชุด สะออนงามตา ลีลาสีสวาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 (ภาคเช้า) เวลา 11.10 – 11.20 น. ณ …

Read More

การประชุมระดับชาติครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 14 “พลังศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจ”

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567    ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยจัดการประชุมระดับชาติครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 14 “พลังศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจ” THE 4th NATIONAL AND THE 14th INTERNATIONAL …

Read More

การแสดงพระธรรมเทศนา โดย..หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายอุทยานการศึกษา) สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับกับมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช จัดโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ประจำ ปี 2567  จัดการแสดงพระธรรมเทศนา โดย..หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ ห้องประชุมอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์ให้การปฏิบัติธรรม ในชีวิตประจำวันตามแนวทางสติปัฏฐาน …

Read More

ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในรายการ The People Show ทาง ททบ.5

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567  รองศาสตราจารย์ ดร. ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมด้วยคุณนิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา นำผลงานการแกะสลักผักผลไม้ การแกะสลักสบู่ และน้องหมาส้มโอ น้องทับทิมสยาม น้องขาวน้ำผึ้ง ร่วมแถลงข่าวกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญณภัทร …

Read More

การปฏิบัติเริ่มต้นที่จิตจบลงที่จิต

การปฏิบัติเริ่มต้นที่จิตจบลงที่จิต : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ค่อยภาวนา อย่าทิ้งจิตตัวเอง เรียนรู้จิตตัวเอง เรียนรู้จิตของเราแต่เบื้องต้น เราจะมีศีลอัตโนมัติ เพราะว่ากิเลสใดๆ เกิดขึ้นที่จิตเรารู้ทัน กิเลสครอบงำจิตไม่ได้ ศีลอัตโนมัติจะเกิด เรียนรู้จิตตัวเอง รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมา จิตก็หยุดการไหล ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมา เราก็ได้สมาธิที่ถูกต้อง เห็นไหมเรื่องของจิตทั้งนั้นเลย แล้วในขั้นเจริญปัญญา …

Read More

ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติครั้งที่ 14 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

  เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติครั้งที่ 14 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม “พลังศิลปวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ” THE 4th NATIONAL AND THE …

Read More

มสธ.จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

มสธ.จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง​ จ.พะเยา​ จัดเมื่อวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวงต่างๆ …

Read More

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญโดยท่านสามารถ โอนเงินทำบุญ 1) กรณีเป็นเงินสด ส่งที่ กองคลัง …

Read More

มสธ. “พลังแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” จาก”อาชีพสู่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 และ การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 “พหุวัฒนธรรม ไร้พรมแดน : ส่งเสริมสู่ระดับชาติ สร้างสรรค์สู่ระดับโลก” (Multicultural …

Read More

นางถนอม คงยิ้มละมัย ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2561

โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม “รางวัลเพชรพระนคร ประจำปี 2561” สาขาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี  “ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี” นางถนอม  คงยิ้มละมัย เกิดเมื่อวันที่ 9 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2487 สัญชาติ  ไทย …

Read More