อุปาทาน 4 : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 21 เมษายน 2567

– การภาวนามันจะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่ายแล้วแต่บุคคล บางคนฟังแล้วฟังอีกก็ไม่เข้าใจ แล้วแต่ต้นทุนที่แต่ละคนสะสมมาไม่เท่ากัน
– จิตมันก็เหมือนเด็ก เรามีลูก ลูกก็เป็นอนัตตา เราบงการลูกให้เป็นไปอย่างใจเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ “เราไม่ควรจะเข้าไปบงการ เราแนะแนวได้”
– สิ่งที่เป็นคำสอนที่เป็นแก่นจริงๆ ของศาสนาพุทธก็คือ “สภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวง ทั้งรูปธรรม ทั้งนามธรรม ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
– อย่ายึดถือในความสุขมากเกินไป อย่าไปเกลียดความทุกข์ให้มากเกินไป
– สิ่งใดที่หนีไม่ได้ ก็ให้อยู่กับมันอย่างมีความสุข

การแสดงพระธรรมเทศนา โดย..หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย 2567
จัดโดย…มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
ร่วมกับกับมูลนิธิสื่อธรรมหลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

About ปริญญ์ เกตุประกอบ

View all posts by ปริญญ์ เกตุประกอบ →