ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญโดยท่านสามารถ โอนเงินทำบุญ

1) กรณีเป็นเงินสด ส่งที่ กองคลัง ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2) กรณีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 147-1-03762-2 หรือ เพียงสแกน QR Code

ก็สามารถทำรายการบริจาคร่วมเงินทำบุญได้เลย และหากต้องการใบลดหย่อนภาษี ก็สามารถเลือกได้ พร้อมกรอกอีเมล์ ระบบก็จะส่งใบ e-donation ไปให้ทางอีเมล์ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ส่งผลให้ผู้มีจิตศรัทธาที่มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้ จงดลบันดาลบุญให้ท่านและครอบครัวเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดไป