การปฏิบัติเริ่มต้นที่จิตจบลงที่จิต

การปฏิบัติเริ่มต้นที่จิตจบลงที่จิต : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ค่อยภาวนา อย่าทิ้งจิตตัวเอง เรียนรู้จิตตัวเอง เรียนรู้จิตของเราแต่เบื้องต้น เราจะมีศีลอัตโนมัติ เพราะว่ากิเลสใดๆ เกิดขึ้นที่จิตเรารู้ทัน กิเลสครอบงำจิตไม่ได้ ศีลอัตโนมัติจะเกิด เรียนรู้จิตตัวเอง รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมา จิตก็หยุดการไหล ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมา เราก็ได้สมาธิที่ถูกต้อง เห็นไหมเรื่องของจิตทั้งนั้นเลย แล้วในขั้นเจริญปัญญา จะเริ่มจากกาย เวทนา อะไรก็ตาม สุดท้ายมันก็ลงมาที่จิตจนได้

การแสดงพระธรรมเทศนา โดย..หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ณ ห้องพระปกเกล้า  อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค. 2567
จัดโดย…มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
ร่วมกับกับมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ข้อมูลข่าวและที่มา ภาพ/ผู้เรียบเรียง  : มูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช