ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุบลราชธานี

จัดการแสดงศิลปวัฒธรรม ชุด “ฟ้อนรำลายเกราะ” เข้าร่วมแสดงในงานแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 (ภาคเช้า) ณ โรงละคร ชั้น 3

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์การแสดงศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ให้นักศึกษาและผู้ร่วมงานได้ตระหนักและเข้าใจถึงความงดงาม ซึมซับคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนธำรง
ให้ศิลปวัฒนธรรมเป็นมรดกของชาติคงอยู่สืบไป และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของสถาบันการศึกษาด้านเครือข่ายงานศิลปวัฒนธรรมด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา
ภาพ/ผู้เรียบเรียง : บุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว
แหล่งที่มา : งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง