มสธ.จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

มสธ.จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง​ จ.พะเยา​ จัดเมื่อวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวงต่างๆ เวียนไปในแต่ละภูมิภาคเป็นประจำทุกปี ในปี พ.ศ. 2566 นี้ นับเป็นครั้งที่ 43 ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้น้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส โดยครั้งนี้ถวาย ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญมั่นคง อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานให้คงอยู่สืบไป

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จัดพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน โดยตั้งองค์พระกฐินพระราชทาน
ณ พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ จำนวน 10  รูป
เจริญพระพุทธมนต์ มีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยบุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา มสธ.
เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์ ได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านร่วมในการสมโภช
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดพะเยา และอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอบคุณที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และร่วมปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ในการจัดงานฯ  โดยพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจะมีขึ้นช่วงเช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.

วันเสาร์ที่​ 18 พฤศจิกายน​ ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี​ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ พระวิหาร วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โดยมีนายเทวา​ ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและหน่วยงานราชการในภาคส่วนต่างๆ​ ของจังหวัด​พะเยา รวมถึง​เครือข่าย​บัณฑิต​และนักศึกษา​ มสธ.​ร่วมพิธี จังหวัดพะเยา ในโอกาสนี้เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มีผู้ร่วมปวารณาจตุปัจจัยถวายพระราชกุศล รวมทั้งสิ้น​ 1,233,488 บาท​  (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)   ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้พบปะกับนักศึกษาและศิษย์เก่าของ​ มสธ.​ ในจังหวัดพะเยาและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางมาร่วมพิธีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

ข้อมูลข่าวและที่มาผู้เรียบเรียง : บุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

ภาพ : ธีรพล  ศรีเป๊ะบัว สถานสื่อสารองค์กร
แหล่งที่มา : งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายอุทยานการศึกษา) สำนักการศึกษาต่อเนื่อง