ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติครั้งที่ 14 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

  เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติครั้งที่ 14 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม “พลังศิลปวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ” THE 4th NATIONAL AND THE …

Read More

มสธ.จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

มสธ.จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง​ จ.พะเยา​ จัดเมื่อวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวงต่างๆ …

Read More

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญโดยท่านสามารถ โอนเงินทำบุญ 1) กรณีเป็นเงินสด ส่งที่ กองคลัง …

Read More

มสธ. “พลังแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” จาก”อาชีพสู่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 และ การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 “พหุวัฒนธรรม ไร้พรมแดน : ส่งเสริมสู่ระดับชาติ สร้างสรรค์สู่ระดับโลก” (Multicultural …

Read More

อบรมปฏิบัติการ “งานหัตถศิลป์จากหุ่นกระบอกไทย”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายอุทยานการศึกษา) สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ได้จัดการอบรมปฏิบัติการ “งานหัตถศิลป์จากหุ่นกระบอกไทย”ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) จังหวัดนครปฐม เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายอุทยานการศึกษา) สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการอบรมปฏิบัติการ “งานหัตถศิลป์จากหุ่นกระบอกไทย”  ณ ห้องประชุมศุขสวัสดิ …

Read More

สำรวจพื้นที่การจัดกิจกรรมโครงการงานหัตถศิลป์จากหุ่นกระบอกไทย

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายอุทยานการศึกษา) สำนักการศึกษาต่อเนื่อง เดินทางไปที่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) จังหวัดนครปฐม เพื่อประสานงานสร้างความร่วมมือจัดการฝึกอบรบด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายอุทยานการศึกษา) สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เดินทางไปที่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  เข้าพบนางสาวพัสสรณ์สิริ ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และอาจารย์พิรุณ …

Read More

งานสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มสธ. “ม่วนชื่น ประเพณี ปีใหม่เมือง” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ (11 เม.ย. 66)  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดงานประเพณีสงกรานต์ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประจำปี 2566 “ ม่วนชื่น ประเพณี ปีใหม่เมือง” ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคารวิชาการ 3 โดยในการจัดงานครั้งนี้  ศ.ดร.วิจิตร …

Read More

สำนักการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุบลราชธานี ได้ส่ง การแสดงชุด “ฟ้อนรำลายเกราะ” ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 โดยในปี 2566 มรภ.อุบลราชธานี เจ้าภาพ (ผู้จัดงานฯ) จัดพิธีเปิดยิ่งใหญ่ “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ผู้ร่วมงานกว่า​ 2,000 คน ได้สัมผัสความสุขและมีส่วนร่วมอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 …

Read More

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยศแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุบลราชธานี โดย รศ. ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง และ ผศ. ดร. ธนพรรณ ธานี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุบลราชธานี และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิด และเลี้ยงต้อนรับ …

Read More

ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุบลราชธานี จัดการแสดงศิลปวัฒธรรม ชุด “ฟ้อนรำลายเกราะ” เข้าร่วมแสดงในงานแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 (ภาคเช้า) …

Read More