งาน “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันอาสาฬหบูชา”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมทำบุญในงาน “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันอาสาฬหบูชา” …

Read More

นักศึกษาศิลปศาสตร์เยี่ยมชมนิทรรศการในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  2561  ณ ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์   ห้องนิทรรศการชั้น 1 และศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  ชั้น 2  อาคารตรีศร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์  แขนงวิชาไทยคดีศึกษา  จำนวนผู้เข้าชม 50 คน  เข้าชมนิทรรศการในศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์  นิทรรศการศาสตร์พระราชา  และนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผา …

Read More

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์เยี่ยมชมนิทรรศการอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  ณ ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์   ห้องนิทรรศการชั้น 1 และศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  ชั้น 2  อาคารตรีศร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์  แขนงวิชาไทยคดีศึกษา  จำนวนผู้เข้าชม 100 คน  เข้าชมนิทรรศการ ในศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์  นิทรรศการศาสตร์พระราชา  …

Read More

ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมนิทรรศการ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก

ชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จังหวัดชลบุรี  จำนวน 70 คน  เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์  และนิทรรศการศาสตร์พระราชา “23 หลักการทรงงาน สู่การศึกษาที่ยั่งยืน”  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  ณ ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์  และห้องนิทรรศการชั้น 1 อาคารตรีศร …

Read More

งาน “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันวิสาขบูชา”

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  ณ บริเวณอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รักษาการแทนอธิการบดี   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร  และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ร่วมทำบุญในงาน “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันวิสาขบูชา”  ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์  …

Read More

ประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 3  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561 “สุขใจวันสงกรานต์ เบิกบานศิลปวัฒนธรรม เลิศล้ำความเป็นไทย”  ซึ่งประเพณีวันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี …

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4  และศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  ชั้น 2  อาคารตรีศร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ฝ่ายอุทยานการศึกษา  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย   โดยได้เชิญ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพิชญ์ วรรณภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  ให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย  …

Read More

อุทยานดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์

ฝ่ายอุทยานการศึกษา  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  ร่วมสนับสนุนการจัดแสดงดนตรีในสวน เพลงพระราชนิพนธ์  โดยวงดุริยางค์ตำรวจ ในโครงการอุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี “เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี” เมื่อวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2561  ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอบคุณภาพจาก Facebook : อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก …

Read More

งาน “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา”

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  ณ บริเวณอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก  รศ.ดร.ภานุมาศ  ขัดเงางาม  รักษาการแทนอธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร  และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ร่วมทำบุญในงาน “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา”  ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์  และร่วมเวียนเทียน  …

Read More

อบรม “การทำเครื่องแขวนดอกไม้สด”

ฝ่ายอุทยานการศึกษาจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการทำเครื่องแขวนดอกไม้สด  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนาน  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  โดยได้เชิญทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำเครื่องแขวนดอกไม้สด  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  ณ อาคารตรีศร  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   [ngg_images source=”galleries” container_ids=”3″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ …

Read More