พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น​ เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนเงินกฐินพระราชทาน เป็นเงิน 1,108,687.25 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันหกร้อยแปดสิบเจ็บบาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา …

Read More

ขนมหันตรา

ในสมัยโบราณคนไทยจะทำขนมเฉพาะวาระสำคัญเท่านั้น เป็นต้นว่า งานทำบุญ งานแต่ง เทศกาลสำคัญ หรือต้อนรับแขกสำคัญ เพราะขนมไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ สวยงาม ประณีตวิจิตรบรรจงในการจัดวางรูปทรงขนม ขนมหันตรา หรือขนมฝอย เป็นขนมโบราณ ที่นำถั่วกวนมาตกแต่งให้ดูน่ากินมากขึ้น ใช้ได้ทั้ง ถั่วดำ ถั่วแดง แต่นิยมคือถั่วเขียว โดยนำไข่มาห่อให้เป็นตารางสวยงาม ขนมหันตราเป็นขนมมงคลของไทยที่มีมาแต่โบราณ ใช้สำหรับงานมงคล …

Read More

ล่าเตียง

“ล่าเตียงคิดเตียงน้อง นอนเตียงทองทำเมืองบน ลดหลั่นชั้นชอบกล ยลอยากนิทรคิดแนบนอน” ส่วนหนึ่งจากกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ “ล่าเตียง” คือ อาหารว่างไทยโบราณอย่างหนึ่ง จาก ตำราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ได้กล่าวถึงล่าเตียง ว่าเป็นเครื่องเคียงในสำรับกับข้าวซึ่งใช้ไข่โรยเป็นร่างแห ห่อไส้ซึ่งทำด้วยกุ้งผัดกับเครื่องปรุง ให้มีขนาดพอดีคำ เป็นอาหารโบราณที่หารับประทานได้ยาก เนื่องจากมีวิธีการปรุงที่ต้องใช้ศิลปะและต้องใช้ความประณีตในการทำเป็นอย่างมากอีกทั้ง …

Read More

เกาะเกร็ดเลื่องลือ ขึ้นชื่อทอดมันหน่อกะลา เพิ่มคุณค่าอาหารท้องถิ่น

        ที่มา:  https://www.chillpainai.com/scoop/8924/ ลําน้ำเจ้าพระยาที่ไหลจากทางเหนือผ่านบ้านบางตะไนย์ บ้านใหม่ บ้านบางพูด และบ้าน ปากเกร็ด จากบ้านปากเกร็ดตรงบริเวณที่ลําน้ำไหลโค้งอ้อมเป็นรูปเกือกม้า ทําให้เกิดผืนดินเป็นแหลม ยื่นไปตามความโค้งของลําน้ำเจ้าพระยา ตรงส่วนแคบที่สุดของแหลมได้มีการขุดทางน้ำเล็กๆ ที่ชาวบ้าน เรียกว่า เกร็ด หรือ เตร็ดมาก่อนที่จะมีการขุดคลองลัดเกร็ดเป็นทางการ เกาะเกร็ด …

Read More

ทำไมคนมอญต้องร้อง “เพลงเจ้าขาว” ในช่วงเทศกาลการทำบุญ

“….เจ้าเอย เจ้าขาว ราวละลอก หอมแต่ดอก ดอกเอ๋ย ดอก….” “เพลงเจ้าขาว” ที่ผู้คนบนเกาะเกร็ด น่าจะคุ้นเคยหรือเคยได้ยินเพลงนี้กันมาบ้าง เนื่องจากเป็นเพลงพื้นบ้านเก่าแก่ของชาวเกาะเกร็ด และอำเภอปากเกร็ด ซึ่งเป็นเพลงเรือของคนมอญที่ใช้ร้องรับกันระหว่าง พายเรือไปตามบ้านเรือนริมน้ำในช่วงเทศกาลการทำบุญ แล้วทำไมถึงต้องร้องแล้วยังเป็นเนื้อร้องภาษาไทยอีกด้วย ทั้งที่ความจริงเป็นเพลงที่อยู่ในประเพณีของคนมอญ เพลงเรือนี้หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เพลงเจ้าขาว” เป็นเพลงเรือที่คาดว่าคนมอญได้ปฏิบัติและเป็นประเพณีมาช้านาน อาจเป็นประเพณีที่มีอยู่ก่อนในเมืองมอญและคนมอญเหล่านั้นได้นำมาใช้เมื่อมาอยู่ในเมืองไทย ดังจะเห็นได้ว่าประเพณีนี้มีเฉพาะในหมู่คนไทยเชื้อสายมอญเท่านั้น …

Read More

เกาะเกร็ด มุมมองใหม่ ใส่ใจ สร้างสรรค์

เกาะเกร็ดอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสถานที่สำคัญที่อยู่คู่กับชาวปากเกร็ดนนทบุรีมาอย่างยาวนาน เกาะเกร็ดเป็นเกาะในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในท้องที่อำเภอ    ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นอกจากจะเป็นแหล่งชุมชนที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนาน เกาะเกร็ดยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดความรู้ทางภูมิปัญญาให้แก่ผู้ที่สนใจ รวมทั้งมีการพัฒนาสถานที่ให้เหมาะกับผู้คน และการท่องเที่ยวในปัจจุบันมากขึ้น อีกทั้งได้รู้จักกับชุมชนเกาะเกร็ดในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะชวนให้อยากเข้ามาสัมผัสบรรยากาศ ทำกิจกรรม พักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว ทั้งสถานที่เกี่ยวกับแหล่งโบราณศิลปวัฒนธรรม แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมไปถึงที่ถ่ายรูปมากมายให้ได้เก็บภาพความทรงจำของเกาะเกร็ดอีกด้วย แหล่งท่องเที่ยวดั้งเดิม แหล่งการเรียนรู้ …

Read More

ประชุมการเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

การเตรียมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดประชุมการเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 โดยพระมหาสัณห์ภิชญ์  สุทฺธมโน หัวหน้ากองงานเลขานุการ วัดหนองแวง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง รองศาสตราจารย์ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุลเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของจังหวัดขอนแก่น อาทิ วัฒนธรรมจังหวัดและฝ่ายพิธีการ สำนักพระพุทธศาสนา  …

Read More

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564

ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” (the 1st National and the 11th International Conference on …

Read More

กิจกรรม“ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม” เนื่องในวันมาฆบูชา

ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับกองกลาง มสธ. จัดกิจกรรม“ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม” เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานกิจกรรมหน้าสหกรณ์ร้านค้า (อาคารตรีศร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปร่วมทำนุบำรุง และสืบทอดพุทธศาสนา …

Read More

งานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2563

ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2563 “ชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงที่ มสธ.” ครั้งที่ 13 ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทงวิถีใหม่” ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช …

Read More