อุปาทาน 4 : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 21 เมษายน 2567

– การภาวนามันจะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่ายแล้วแต่บุคคล บางคนฟังแล้วฟังอีกก็ไม่เข้าใจ แล้วแต่ต้นทุนที่แต่ละคนสะสมมาไม่เท่ากัน – จิตมันก็เหมือนเด็ก เรามีลูก ลูกก็เป็นอนัตตา เราบงการลูกให้เป็นไปอย่างใจเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ “เราไม่ควรจะเข้าไปบงการ เราแนะแนวได้” – สิ่งที่เป็นคำสอนที่เป็นแก่นจริงๆ ของศาสนาพุทธก็คือ “สภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวง ทั้งรูปธรรม ทั้งนามธรรม ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น – …

Read More

การแสดงพระธรรมเทศนา โดย..หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ร่วมกับมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช จัดแสดงธรรม ณ ห้องพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ขอกราบอนุโมทนาและกราบขอบพระคุณหลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่เมตตาเดินทางมาแสดงธรรม และขออนุโมทนากับญาติธรรมที่เดินทางมาฟังธรรมทุกท่าน โดยในการแสดงธรรมในครั้งนี้ …

Read More

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 “สงกรานต์ประเพณี วิถีน้ำ วิถีไทย”

โดยจัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2567  ภายใต้ชื่องาน“สงกรานต์ประเพณี วิถีน้ำ วิถีไทย” ในการจัดงานครั้งนี้ให้ความสำคัญกับประเพณีสงกรานต์ของภาคกลาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 14.00 น. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. จัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย …

Read More

เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๗ “สงกรานต์ประเพณี วิถีน้ำ วิถีไทย”

ขอเชิญ บุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๗ “สงกรานต์ประเพณี วิถีน้ำ วิถีไทย”  วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. …

Read More

การแสดงศิลปวัฒนธรรมชุด “ สะออนงามตา ลีลาสีสวาด ” ร่วมแสดงในงานแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ มรภ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2567 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุด “ สะออนงามตา ลีลาสีสวาด ” ร่วมแสดงในงานแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ มรภ.นครราชสีมา โดยชุดการแสดงได้รับความร่วมมือจาก ศวช.มสธ. อุบลราชธานี …

Read More