การแสดงศิลปวัฒนธรรมชุด “ สะออนงามตา ลีลาสีสวาด ” ร่วมแสดงในงานแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ มรภ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2567 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุด “ สะออนงามตา ลีลาสีสวาด ” ร่วมแสดงในงานแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ มรภ.นครราชสีมา โดยชุดการแสดงได้รับความร่วมมือจาก ศวช.มสธ. อุบลราชธานี (ผศ.ดร ธนพรรณ ธานี )และสาขานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ดร.ชุมพล ชะนะมา รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ) และนางพัชรี วิริยะพงษ์ กรรมการกลาง สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชและประธานชมรมบัณฑิต มสธ.นครราชสีมา ผลงานนี้ สร้างสรรค์ขึ้นมาจากแรงบันดาลใจที่มีต่อแมวสีสวาด ในตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา แมวสีสวาดเป็นหนึ่งในแมวมงคลของประเทศไทย ที่มีต้นกำเนิดอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีลักษณะมีสีขนเป็นสีเหมือนเมล็ดของต้นสวาดและมีสีเดียวทั้งลำตัว หากใครเลี้ยงไว้จะนำมาซึ่งความสุขสวัสดิ์แก่เจ้าของ มักนิยมให้แมวสีสวาดเป็นคู่แก่บ่าวสาวเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยสร้างสรรค์ท่ารำจากลักษณะพฤติกรรมของแมวสีสวาด  ใช้ท่าทางที่โดดเด่น เช่น ท่าเลียขน ท่านอน ท่ากลิ้ง และท่ารำพื้นบ้านโคราช รวมไปถึงท่ารำที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ ในลักษณะที่เป็นการนำเสนอระบำสัตว์ ใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านโคราชประยุกต์เป็นหลักในการสร้างสรรค์โดยเน้น ใช้ปี่และซอเป็นเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะหลักและใช้เสียงกระดิ่ง เสียงแมวร้อง เพื่อเสริมสร้างอารมณ์ทางดนตรี  การแต่งกายเน้นสีเทาประกายเงินเพื่อสื่อถึงขนของแมวสีสวาดใช้เครื่องประดับเงินเนื่องจากสีขนของแมวสีสวาด เมื่อกระทบกับแสงแดดแล้วจะมีสีเทาประกายเงิน ด้านรูปแบบการแปรแถวใช้การแปรแถวที่มีความหลากหลาย รวมถึงการกระจัดกระจายและการรวมกลุ่มเพื่อสื่อให้เห็นถึงความซุกซนของแมวสีสวาดที่อยู่รวมกันหลายตัว  ซึ่งเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของแมวสีสวาด

ชมคลิปการแสดงได้ที่ YouTube

#ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม #ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์แผ่นดินสยาม #งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา #ครั้งที่_๒๒

ภาพ : สถานสื่อสารองค์กร มสธ.
ข้อมูลข่าว ผู้เรียบเรียง : บุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว
แหล่งที่มา : งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม) ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

About ปริญญ์ เกตุประกอบ

View all posts by ปริญญ์ เกตุประกอบ →