เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๗ “สงกรานต์ประเพณี วิถีน้ำ วิถีไทย”

ขอเชิญ บุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๗ “สงกรานต์ประเพณี วิถีน้ำ วิถีไทย”  วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารวิชาการ ๓ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชม..การแสดงของวงดนตรี “วงดนตรีแอบดังบางไทร” การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด “อโยธยามหาสงกรานต์”  “การละเล่นวิถีเด็กไทย”

ร่วม….รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ

เรียนรู้…อนุรักษ์ สืนสานศิลปวัฒนธรรม ฝึกทำ “งอบไทยใบลาน” อาหาร/ขนมไทย
มาฝึกการปั้นและชุบ “ขนมลูกชุบ” รับผลงานไปทาน

ชิม….อาหารขนมไทยและเครื่องดื่มโดยหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ไม่เปียกไม่ได้แล้ว!!

ชุ่มฉ่ำคลายร้อน กับกิจกรรม “สาดน้ำประแป้ง” เล่นน้ำสงกรานต์

เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มสธ.“แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าไทยสมัยอยุธยาร่วมงานสงกรานต์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม “การทำงอบไทยใบลาน”  รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด (50 คน) ลงทะเบียนหน้างาน เวลา 09.30 น. จนกว่าจะครบ 50 คน รับผลงานสวยๆกลับบ้าน

#สงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย #สงกรานต์ปี 2567 #เที่ยวสงกรานต์ #ประเพณีสงกรานต์ มสธ. #ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง#วิถีน้ำ วิถีไทย #เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ #”ซอฟต์พาวเวอร์”#Soft Power

About ปริญญ์ เกตุประกอบ

View all posts by ปริญญ์ เกตุประกอบ →