งานประเพณีลอยกระทง ชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงที่ มสธ. ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “สืบสานตำนานแดนดินถิ่นใต้”

ชุมชนร่วมใจลอยกระทงที่ มสธ. ปีที่ 15 จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.พร้อมด้วย
*เครือข่ายงานศิลปวัฒนธรรม

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานคึกคัก ผู้ว่าฯ เปิดงาน ผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ด้านนางนพมาศ สาวงามจากชมรมนักศึกษา มสธ. กรุงเทพ คว้าตำแหน่ง ส่วนของ มสธ.รั้งรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 กรมที่ดินรับตำแหน่งขวัญใจมหาชน พร้อมชนะเลิศการประกวดกระทงสวยงาม เมื่อค่ำวานนี้ (8 พ.ย. 65) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมกับ *มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โรงเรียนอนุบาลจุติพร โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กรมที่ดิน บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัทเถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัททองการ์เด้น จำกัด สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช สหกรณ์ร้านค้า มสธ.จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด จัดงานลอยกระทงเป็นปีที่ 15
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน โดยงานปีนี้จัดขึ้นภายใต้บรรยากาศ “สืบสานตำนานแดนดินถิ่นใต้” เพื่อเชื่อมโยงจากการที่ มสธ. ได้จัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอารามหลวงทางภาคใต้ที่ผ่านมา
โดยในงานลอยกระทงมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงสวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การแสดงดนตรีลูกทุ่งและศิลปวัฒนธรรม การสาธิตการแกะสลักผัก ผลไม้ประดับกระทง การทำโรตีมะตะบะ การชงชาร้อน ชาชัก เกมส์ช้อนไข่ทองคำ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร ซึ่งตลอดการจัดงานมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ
ที่ร่วมจัดงาน และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับผลการประกวดต่างๆ

การประกวดนางนพมาศ มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 6 คน ผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางนพมาศ
ได้แก่ น.ส.ลฎาภา ระวิวรรณ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 4 จาก ชมรมนักศึกษา มสธ. กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ น.ส.ณิชาภัทร พันธุภัทร ผู้เข้าประกวดหมายเลข 6
จากสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล มสธ. และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.จิรนาถ อนันตชัย ผู้เข้าประกวดหมายเลข5 จาก สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งขวัญใจมหาชน ซึ่ง ผู้เข้าประกวดที่ได้รางวัลได้แก่ น.ส.นฤมล เผือกไชย ผู้เข้าประกวดหมายเลข 2
จากกรมที่ดิน

ส่วนการประกวดกระทงสวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานส่งเข้าประกวดจำนวน 5 หน่วยงาน รางวัลชนะเลิศได้แก่ กระทงจากกรมที่ดิน รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ กระทงจาก
สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. และรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ กระทงจากชมรมนักศึกษา มสธ. กรุงเทพมหานคร การจัดงานลอยกระทงที่ร่วมกันจัดขึ้นมาโดยตลอด เพื่อร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์เผยแพร่ประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการพัฒนาบทบาทการเป็นศูนย์กลางเพื่อชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการของมหาวิทยาลัย และเป็นโอกาสให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม

พบกันใหม่ในปี 2566 ซึ่งฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่องกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยอนุรักษ์รูปแบบประเพณีลอยกระทงของภาคเหนือ ขอบคุณและพบกันใหม่ในปี 2566

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ภาพ : สถานสื่อสารองค์กร

ผู้ข่าว : ธีรพล /บุญทิพย์  ช่วยรัตแก้ว

แหล่งที่มา : งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง