ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส
ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พุทธศักราช 2565

เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และธำรงรักษาสืบสอดประเพณีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตามกำลังศรัทธา โดยท่านสามารถโอนเงินร่วมทำบุญ เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี  เลขบัญชี 147-1-03762-2  ชื่อบัญชี กองทุนพระกฐินพระราชทาน ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดร่วมทำบุญ

ขออนุโมทนากุศลบุญ ที่ร่วมทำในครั้งนี้ ขอจงบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ตลอดไป