ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565

งานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565  “รดน้ำสงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย”
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. – 14.00 น. ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เวลา 10.00 น.
พิธีกรเชิญชวนบุคลากรร่วมงาน ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารวิชาการ 3

เวลา 10.30 น.
ร่วมขับขานเพลงสงกรานต์เบิกบานใจ โดย บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เวลา 11.30 น.
พิธีเปิดงาน “รดน้ำสงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย”

เวลา 11.40 น.
การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดที่ 1 “ระบำย่านดาโอ๊ะ” โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดที่ 2 ชุด“การละเล่นของเด็กไทย”(ภาคใต้) โดย บ้านนาฏยนนท์
การสาธิตกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม การทำผ้าบาติก การทำอาหารไทย (ภาคใต้)

เวลา 12.00 น.
พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ (เปลี่ยนเป็นมอบมาลัยขอพรผู้ใหญ่  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19)

เวลา 12.40 น.
เปิดซุ้มอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
ร่วมรับประทานอาหารขนมไทยและเครื่องดื่มโดยหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ร่วมขับขานเพลงสงกรานต์เบิกบานใจโดย บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เวลา 14.00 น.
ปิดงาน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  • การสรงน้ำพระพุทธรูป/พระประจำวันเกิด/พระบรมรูปจำลองรัชกาลที่ 7 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.– 14.00 น.
  • การสาธิตกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม “การทำผ้าบาติก” ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
  • เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทย ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร“แต่งกายด้วยผ้าไทยภาคใต้หรือภาคอื่นๆ เข้าร่วมงานสงกรานต์”
  • การจัดงานและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • การจัดกิจกรรมจะเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019