อย่าพลาด รับชมการแสดง “ฟ้อนวิถีคนเมือง” จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20🌟 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

⭕️ ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565

▶️ ติดตามข่าวสารของงานได้ที่ เพจ Facebook Fanpage : งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

📍https://shorturl.asia/qO309

หรือ เว็บไซต์ของงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

📍https://www.lpru.ac.th/event/culture/