กิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมสืบสาน รักษา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (วันที่13 และ 14 ก.ค. 65)

เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสาน รักษาวัฒนธรรมอันงดงามของชาวไทย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในช่วงเช้า ณ อาคารตรีศร
ภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกของมหาวิทยาลัยโดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในพิธี
มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป
ซึ่งมหาวิทยาลัยนิมนต์มาจากวัดชินวรารามวรวิหาร จ.ปทุมธานีการประกอบพิธีทางธรรม การถวายเทียนจำนำพรรษา การบรรยายธรรม และพิธีเวียนเทียนรอบ
หอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน จำนวน 3 รอบ ถวาย
เป็นพุทธบูชา ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการสาธิตการทำขนมไทย “ขนมข้าวเกรียบปากหม้อ และการแกะเทียนลายไทย อีกด้วย
ขออนุโมทนากุศลบุญ ที่ร่วมทำในครั้งนี้ ขอจงบันดาล
ให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ตลอดไป
ข่าว : บุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง