ความเป็นมาของกฐินพระราชทาน

กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                การถวายผ้ากฐินเป็นการถวายทานที่กำหนดกาลแน่นอนไว้ในวินัยปิฎก คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน …

Read More