งาน “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา”

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  ณ บริเวณอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก  รศ.ดร.ภานุมาศ  ขัดเงางาม  รักษาการแทนอธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร  และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ร่วมทำบุญในงาน “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา”  ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์  และร่วมเวียนเทียน  …

Read More

อบรม “การทำเครื่องแขวนดอกไม้สด”

ฝ่ายอุทยานการศึกษาจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการทำเครื่องแขวนดอกไม้สด  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนาน  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  โดยได้เชิญทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำเครื่องแขวนดอกไม้สด  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  ณ อาคารตรีศร  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   [ngg_images source=”galleries” container_ids=”3″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ …

Read More

การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  วิทยาเขตหันตรา  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมการประชุมการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8  มรดกโลก : ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นเจ้าภาพจัดงาน  ในการนี้ รศ.ดร. …

Read More