พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2562

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2562 ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม) ต.แม่กลอง  อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระเทพสมุทรโมลี (ประยงค์ ปิยธมฺโม) พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส พระสงฆ์ 45 รูป สามเณร 1 รูป …

Read More

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2560

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2560 ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี พระเทพปัญญาโมลี  (วิศิษฏ์ กนฺตสิริ) พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส พระสงฆ์ 16 รูป สามเณร 1 รูป …

Read More

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2559

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2559 ณ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระภัทรธรรมสุธี พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส พระสงฆ์  34 รูป สามเณร 81 รูป หน่วยงาน/ผู้ขอรับพระราชทาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช …

Read More